A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs wedi'i hanelu at y rhai sy'n gweithio mewn lleoliad ysgol, o dan oruchwyliaeth, neu ar gyfer y rhai sydd eisiau gweithio mewn ysgolion, er enghraifft, fel Cynorthwyydd dosbarth.

Gofynion mynediad:

  • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
  • neu
  • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
  • A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Mae'r cymhwyster lefel 2 yma'n cael ei gyflwyno yn bennaf yn y coleg trwy sesiynau a addysgir, gweithgareddau ymarferol a sesiynau tiwtorial.

Asesiad:

Mae'r unedau o fewn y cymhwyster hwn yn gofyn am wybodaeth ysgrifenedig ar ffurf portffolio yn ogystal ag asesiad trwy arsylwi uniongyrchol.

Dilyniant:

Gallech symud ymlaen at nifer o raglenni eraill yn Grŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

  • Dyfarniad Lefel 3 CACHE mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu.