A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i astudio ar Lefel 3 ac sydd â'u bryd ar ddilyn cwrs addysg uwch.  

Byddwch yn astudio amryw o feysydd sy'n ymwneud â'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddilyn rhaglen Lefel 3 yn llwyddiannus. Mae TGAU Mathemateg yn rhan o'r rhaglen.

Gofynion mynediad:

 • Cymhwyster Lefel 1
 • Gallu gweithio ar Lefel 2 
 • Awyddus i symud ymlaen a llwyddo ar Lefel 3.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Ardal ddysgu rithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Arholiadau
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch
 • Cymwysterau Lefel AS/Lefel A
 • Cymwysterau galwedigaethol Lefel 3