A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa ym maes peirianneg? A fyddech chi’n elwa o ddilyn cwrs ymarferol?

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth am beirianneg, ac sydd am ddysgu rhagor. Bydd yn eich paratoi i ddechrau eich gyrfa, gan ymdrin ag agweddau cyffredinol ac arbenigol ar y maes cyffrous hwn.

Ar y cwrs, cewch gyflwyniad amrywiol i beirianneg. Byddwch yn dysgu drwy wneud gwaith ymarferol, a chynhelir sesiynau yn y dosbarth i helpu i ehangu’ch gwybodaeth.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • Sesiynau yn y dosbarth
 • Gwaith myfyriwr ganolog
 • Arddangosiadau
 • Trafodaethau
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Tiwtorialau

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Aseiniadau
 • Profion byr
 • Gwaith portffolio

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Peirianneg Lefel 1/2 
 • Peirianneg Lefel 2
 • Peirianneg Gyffredinol Lefel 2