A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ar y rhaglen hon, cewch feithrin y sgiliau a'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Electronig, mewn diwydiannau sy'n cynnig gwasanaeth ac mewn diwydiannau gweithgynhyrchu.

Mae'r cwrs yn un ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C, neu,
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • sesiynau yn y dosbarth
 • gwaith myfyriwr ganolog
 • arddangosiadau
 • trafodaethau
 • tiwtorialau
 • profiad gwaith
 • amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • aseiniad i'w wneud mewn amser penodol
 • arsylwi parhaus
 • asesu’ch gwaith ymarferol  - profion aml-ddewis
 • asesiadau ysgrifenedig dan reolaeth

Dilyniant:

Mae prifysgolion yn gyffredinol yn cydnabod y rhaglen hon. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • HNC mewn Peirianneg Gyffredinol
 • HNC/HND mewn Technoleg Drydanol ac Electronig

Ymhlith y graddau Prifysgol posibl mae: Peirianneg Drydanol, Peirianneg Electronig neu Beirianneg Pŵer.

Mae Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch hefyd yn ddewisiadau a allai apelio os ydych yn chwilio am waith yn lleol neu gyda chwmnïau cenedlaethol mwy.