A yw'r cwrs yn iawn i mi?

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa gyffrous y maes Peirianneg Fecanyddol? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin y sgiliau a'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg, mewn diwydiannau sy'n cynnig gwasanaeth ac mewn diwydiannau gweithgynhyrchu.

Mae'r cwrs yn gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C, neu,
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

The program is presented through a combination of the following methods:

 • Group work
 • Classroom learning
 • Tutor support
 • Educational visits
 • Virtual learning environment (MOODLE)
 • Practical sessions in a realistic work environment

Asesiad:

On the program, you will be assessed by a combination of the following:

 • Practical / written assignments / assignments
 • Presentations and demonstrations
 • Portfolios work
 • Performing and observing
 • Demonstrate practical skills
 • Online exam

Dilyniant:

After following this course, you can follow several tracks.

You can choose to start a career by following an apprenticeship with an engineering company. Or you can go on to take a Higher Education course in Llandrillo Menai Group:

 • HNC in General Engineering