A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn chwaraeon, gwasanaethau cyhoeddus neu addysg awyr agored? A fyddech yn hoffi dilyn gyrfa yn y meysydd hyn? Mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i astudio cyfuniad o'r pynciau hyn, gan ennill mewnwelediad gwerthfawr i mewn i'r sectorau. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach, yn ogystal â'r rhai sy'n hoffi gweithgareddau chwaraeon ymarferol. Byddwch hefyd yn gallu ennill unedau Sgiliau Hanfodol a dyfarniadau ychwanegol eraill, a fydd yn cael eu hintegreiddio o fewn y modiwlau.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Modiwlau ymarferol
 • Trafod yn y dosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymweliadau allanol

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Amrywiaeth eang o aseiniadau gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, asesiadau ymarferol a chyflwyniadau
 • Mae'r dulliau asesu'n adlewyrchu anghenion y diwydiant chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus
 • Bydd yr aseiniadau'n asesu'ch gwybodaeth ond hefyd yn rhoi i chi sgiliau a fydd o fudd i chi ar gyfer gyrfa ym maes chwaraeon, gweithgareddau hamdden neu wasanaethau cyhoeddus
 • Mae'r cymhwyster yn cynnwys graddau Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd gennych y wybodaeth a'r hyder i fynd ymlaen i gwrs Lefel 2.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2, sydd ar gael ar gampysau:

 • Bangor
 • Dinbych
 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon (Diwydiant) Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon a Hamdden Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Bangor

Fel arall, gallech ddefnyddio'r cymhwyster i gael eich cyflogi ar lefel mynediad yn y gwasanaethau cyhoeddus lifrog neu'r diwydiannau hamdden, iechyd a ffitrwydd.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Mae ein cyfleusterau penigamp ar Gampws Llandrillo-yn-rhos yn cynnwys cae pêl-droed 3G maint llawn gyda llifoleuadau, ac mae’n addas i gynnal gemau pêl-droed ar lefel uchel. Mae yno hefyd lain las sydd wedi’i draenio a’I ffensio, a llifoleuadau.