A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddysgu am y diwydiannau chwaraeon a hamdden gan ddatblygu'ch ffitrwydd a'ch sgiliau chwaraeon ar yr un pryd?

Ar y cwrs hwn cewch wybodaeth am y diwydiant yn ogystal â chyflwyniad i bynciau'n ymwneud â gwyddor chwaraeon, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglenni ymarfer corff. Mae hefyd yn cynnwys digon o weithgareddau ymarferol a hyfforddi.

Byddwch yn astudio pynciau megis: Profi Ffitrwydd a Hyfforddiant Ffitrwydd, Cymorth Cyntaf, Maetheg ac Anatomi a Ffisioleg.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Arholiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3
 • Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) Lefel 3
 • Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3
 • Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) Lefel 3
 • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) Lefel 3

Os byddwch am fynd yn syth i waith, bydd gennych nifer o ddewisiadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.  Gallech fynd i'r diwydiant hamdden, y diwydiant iechyd a ffitrwydd, y lluoedd arfog neu'r gwasanaethau argyfwng. Gallech hefyd geisio dilyn gyrfa fel athletwr proffesiynol neu rannol broffesiynol.