A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n awyddus i ennill profiad ymarferol ym maes weldio a ffabrigo? 

Ar y cwrs hwn, cewch eich cyflwyno i sgiliau sylfaenol weldio a ffabrigo.

Anelwyd y cwrs hwn at ddysgwyr sydd â diddordeb mewn sicrhau gyrfa fel weldiwr neu ffabrigwr. Mae'r cwrs hefyd yn ddefnyddiol fel cymhwyster sylfaenol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymuno â'r lluoedd arfog.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C, neu,
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy’n angenrheidiol i wneud gwaith weldio/ffabrigo.

Gallech roi'r hyn rydych wedi'i ddysgu ar waith mewn amrywiaeth o ddiwydiannau yn cynnwys cerbydau modur, cerfio a gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Peirianneg Cerbydau Modur Lefel 3

Mae'n bosib i chi fynd ymlaen i addysg uwch hefyd.