A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n awyddus i ddechrau ar yrfa neu wella eich cyfleoedd cyflogaeth ym maes amrywiol y diwydiannau arlwyo a lletygarwch?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu'ch sgiliau coginio ymhellach, pa un ai a ydych yn gogydd profiadol neu'n newydd i arlwyo. Mae'n ddelfrydol os ydych wedi cwblhau cwrs Lefel 1 perthnasol, neu os oes gennych brofiad proffesiynol.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol mewn amrywiaeth o feysydd gan ddysgu paratoi, coginio a chyflwyno pysgod a physgod cragen, cig, dofednod a helgig, seigiau llysiau, sawsiau a dresin, patisserie, cynnyrch brag a phwdinau. Byddwch hefyd yn dysgu am ddiwylliant bwyd a'r gweithdrefnau iechyd a diogelwch diweddaraf.

Cewch fwynhau manteision cwrs llawn-amser wrth ddatblygu sgiliau ymarferol yng nghyfleusterau rhagorol ceginau a bwytai'r coleg.

Bydd disgwyl i chi brynu cit, iwnifform a llyfrau fydd yn costio tua £280 (gall y swm hwn newid).Mae'n bosibl cael help tuag at y costau hyn drwy grant.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Sesiynau meithrin sgiliau
 • Amgylchedd dysgu rhithwir 
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig

Asesiad:

 • Gwaith ymarferol
 • Profion ysgrifenedig byr
 • Aseiniadau
 • Arsylwi

Dilyniant:

Gall cwblhau'r cwrs hwn arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth.  Gallech fynd ymlaen yn syth i gyflogaeth a defnyddio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn y gweithle.  Anogir chi i gael profiad gwaith yn ystod y cwrs hwn, ac fe allai hyn arwain at swydd lawn amser ar ôl i chi orffen.

Dewis arall fyddai mynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3, gan arbenigo ar un ai coginio neu letygarwch. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol – Goruchwylio Lefel 3 
 • Patisserie a Danteithion Melys Proffesiynol Lefel 3
 • Coginio Proffesiynol (Cegin a Phantri) Lefel 3