A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa heriol ym maes busnes?  A fyddech chi’n elwa o feithrin sgiliau defnyddiol a galwedigaethol?

Mae'r rhaglen hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd busnes yn cynnwys, rheoli, cyllid, y gyfraith, manwerthu ac adnoddau dynol. Bydd hefyd yn eich galluogi i ennyn nifer o gymwysterau a dysgu sut i gychwyn eich busnes eich hunain.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Astudiaethau Busnes Lefel 3
 • Ysgrifenyddion Cyfreithiol Lefel 3