A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa mewn amaethyddiaeth? A fyddai cwrs Lefel 2 ymarferol a galwedigaethol o fudd i chi?

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â pheth gwybodaeth o ddiwydiannau'r tir ac sydd am ddysgu rhagor am amaethyddiaeth. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer dechrau gyrfa neu ar gyfer dilyn cwrs galwedigaethol uwch.

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Diwydiannau'r Tir, neu gwrs Lefel 1 Seiliedig ar Waith. Mae hefyd yn ddelfrydol os ydych wedi gwneud eich TGAU neu os ydych yn oedolyn sydd am feithrin sgiliau amaethyddol. Canolbwyntir ar waith a phrofiad ymarferol a byddwch hefyd yn mynychu gwersi er mwyn datblygu'ch gwybodaeth greiddiol. Cewch fanteisio ar y cyfleusterau ardderchog a geir ar ein campws yng Nglynllifon ac ar arbenigedd ein staff.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs fel a ganlyn:

 • Drwy gyfrwng sesiynau ymarferol, gyda rhywfaint o wersi yn y dosbarth i feithrin dealltwriaeth
 • Yn ddwyieithog, gyda deunyddiau dysgu ar gael yn y Gymraeg ac yn y Saesneg
 • Mae safle Glynllifon yn cynnwys 750 acer o dir amaethyddol a choetiroedd
 • Byddwch yn gweithio gyda'r anifeiliaid, yr offer a'r adnoddau amaethyddol arbenigol a geir ar y fferm, gan feithrin sgiliau a gwybodaeth mewn sefyllfa realistig.

Asesiad:

Caiff y cwrs ei asesu drwy gyfrwng:

 • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
 • Aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant:

Os byddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd sawl dewis ar gael i chi. Gallwch fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni Lefel 3, yn cynnwys:

 • Amaethyddiaeth Lefel 3

Byddwch hefyd wedi ehangu'ch dewisiadau o ran swyddi.