A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n ceisio sefydlu neu ddatblygu gyrfa i weithio mewn swyddfa? A fyddech chi’n elwa o feithrin amrediad o sgiliau defnyddiol fyddai'n addas ar gyfer swydd mewn amrywiaeth o swyddfeydd?

Bydd y cwrs yn addas i chi os ydych wedi gweithio mewn swyddfa neu os ydych wedi astudio cwrs Gweinyddu Busnes Lefel 1 (neu gyffelyb) gan y bydd yn ychwanegu at eich gwybodaeth a'ch sgiliau.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan feithrin sgiliau cynhwysfawr a chael profiad ym mhob agwedd ar weinyddu. Mae'r pynciau yn ymdrin â'r un meysydd â'r cwrs lefel 1 ond ar lefel uwch. Yn ogystal ag ennill cymhwyster lefel 2 sy'n cael ei gydnabod, cewch wella'ch sgiliau gwaith a'ch gobaith o gael gwaith.

Ceir profiad ymarferol ar y cwrs, yn cynnwys profiad gwaith. Mae'r pynciau dan sylw'n cynnwys sgiliau gweinyddu busnes, sgiliau cyfrifiadura hanfodol, prosesu testun, profiad o fyd gwaith a theipio.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gweinyddu Busnes, Lefel 3
 • Gweinyddu Meddygol
 • Astudiaethau Busnes Lefel 3