A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n awyddus i ennill profiad ymarferol ym maes weldio? 

Ar y cwrs hwn, cewch eich cyflwyno i sgiliau sylfaenol weldio. Bydd hefyd yn eich galluogi i ennill nifer o gymwysterau ac mae'n addas ar gyfer unrhyw un sydd â gwir ddiddordeb mewn weldio a ffabrigo.

Mae'r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o dasgau weldio sylfaenol megis creu uniadau wedi'u bresyddu a'u weldio. Bydd y wybodaeth ymarferol byddwch yn ei hennill hefyd yn ymwneud â gwaith dur, adeiladu llongau, cynnal a chadw ceir, plymio, cerfio, gwaith cynnal a chadw cyffredinol a nifer o feysydd eraill.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E, 
 • neu 
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau realistig
 • Darlithoedd i ddatblygu gwybodaeth greiddiol
 • Aseiniadau

Hefyd, bydd disgwyl i chi ymgymryd â'r cymwysterau a ganlyn fel rhan o'r cwrs*:

 • Cymhwyso Rhif
 • Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Sgiliau Gwaith

* Ni fydd yn rhaid gwneud unrhyw rai o'r uchod a wnaed yn flaenorol (rhaid darparu tystysgrifau fel prawf o hyn).

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiad ymarferol mewnol
 • Asesiad ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasg byr i ddysgwyr i’w llenwi’n annibynnol

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy’n angenrheidiol i wneud gwaith ffabrigo/weldio.

Gallech roi'r hyn rydych wedi'i ddysgu ar waith mewn amrywiaeth o ddiwydiannau megis cerbydau modur, cerfio, gwaith cynnal a chadw cyffredinol neu fe allech fynd ymlaen i astudio cymhwyster lefel 3.

Hefyd, bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Ffabrigo a Weldio  Lefel 3
 • Peirianneg Cerbydau Modur Lefel 2

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Yn y Ganolfan Dechnoleg Moduron ar Gampws y Rhyl, ceir offer a chyfl eusterau sy’n cydymffurfi o â safonau cyfoes y diwydiant. Maent yn cynnwys Profwr Breciau Cerbydau Nwyddau Trwm, Dynamomedr Gyriant 4-Olwyn, Aliniwr 4-Olwyn, Ystafell Ddiagnosteg Awtoelectronig, Bythau Chwistrellu USI, Cynllun Cymysgu Lechler, System Dal ac Alinio Car-O-Liner, Llecynnau Weldio, Llecyn Glanhau Cerbydau, yn ogystal â System Technoleg Hybrid a System Rheoli Hinsawdd mewn Cerbydau.