A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant cerbydau modur a thrafnidiaeth?

Mae'r cwrs hwn yn darparu cefndir technegol ac academaidd mewn technoleg cerbydau. Mae'n darparu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio yn y diwydiant a mynd ymlaen i astudiaeth bellach.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cael swydd yn y diwydiant cerbydau. Mae'n canolbwyntio ar ddysgu drwy wneud gwaith ymarferol mewn gweithdai realistig a lleoliad gwaith yn y diwydiant.

Mae'r cwrs wedi'i gymeradwyo gan Gyngor Sgiliau'r Sector (SSC) gan sicrhau bod y cwrs yn bodloni gofynion ansawdd y diwydiant.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau realistig
 • Darlithoedd i ddatblygu gwybodaeth greiddiol
 • Aseiniadau
 • Dysgu ar-lein
 • Ymweliadau â sioeau diwydiant a masnach

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiad ymarferol mewnol
 • Asesiad ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasg byr i ddysgwyr i’w llenwi’n annibynnol

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio yn y diwydiant cerbydau.

O ganlyniad i ddatblygiadau technolegol, mae cwmnïau ym maes cynhyrchu, manwerthu, dosbarthu, gwasanaethau a thrwsio wedi damwain wastad yn ceisio cyflwyno pobl ifanc i'r diwydiant hwn sy'n newid o hyd. Bydd gennych sgiliau mewn nifer o feysydd fydd yn gweddu unrhyw rôl ble mae angen rhoi sylw i fanylion.

Bydd y cwrs hefyd yn eich paratoi i astudio ar lefel uwch.

Gallwch hefyd ddewis gwneud cais am Brentisiaeth Fodern.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Yn y Ganolfan Dechnoleg Moduron ar Gampws y Rhyl, ceir offer a chyfl eusterau sy’n cydymffurfi o â safonau cyfoes y diwydiant. Maent yn cynnwys Profwr Breciau Cerbydau Nwyddau Trwm, Dynamomedr Gyriant 4-Olwyn, Aliniwr 4-Olwyn, Ystafell Ddiagnosteg Awtoelectronig, Bythau Chwistrellu USI, Cynllun Cymysgu Lechler, System Dal ac Alinio Car-O-Liner, Llecynnau Weldio, Llecyn Glanhau Cerbydau, yn ogystal â System Technoleg Hybrid a System Rheoli Hinsawdd mewn Cerbydau.