Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi astudio amrywiaeth o destunau llenyddol? Ydych chi'n awyddus i feithrin sgiliau dadansoddi a gwerthfawrogi beirniadol? Ar y cwrs hwn, cewch astudio gweithiau llenyddol pwysig sy'n cwmpasu cyfnod eang.  Bydd hefyd yn meithrin eich sgiliau fel darllenydd a beirniad llenyddol gwybodus ac annibynnol. Felly, os ydych yn ddarllenwr brwd ac yn mwynhau trafod, ymunwch yn y ddadl a dewch i astudio Llenyddiaeth Saesneg.

Gallwch ddilyn y cwrs fel rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf),  Saesneg Iaith / Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Gradd B)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen ac ysgrifennu dadansoddol
 • Ymchwil annibynnol
 • Gwaith grŵp
 • Dadleuon

Asesiad:

Cewch eich asesu fel a ganlyn:

 • Arholiadau allanol fis Mehefin bob blwyddyn
 • Gwaith cwrs yn LT2 a LT3

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. 

Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai.  Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais iw dilyn mae Saesneg, Astudiaethau Creadigol, pynciau ieithyddol eraill a llawer mwy.

Bydd y sgiliau y byddwch yn eu meithrin wrth astudio Llenyddiaeth Saesneg yn ddefnyddiol mewn sawl maes ac ar lawer o gyrsiau gradd. Byddwch hefyd yn gwella'ch rhagolygon o ran gyrfa, ac os dewiswch fynd yn syth i waith, gallwch wneud cais am amrediad eang o swyddi.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Blwyddyn 1 (Lefel AS)

  Uned 1: Rhyddiaith a Drama

  Adran A: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar ffuglen cyn 1900. Byddwch yn astudio un testun gan ystod eang o’r nofelwyr canlynol: Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Thomas Hardy.

  Adran B: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar yr astudiaeth lenyddol drama. Byddwch yn astudio un testun gan ystod eang o’r dramodwyr canlynol: Christopher Marlow, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Caryl Churchill, Joe Orton.

  Uned 2: Barddoniaeth ar ôl 1900

  Adran A a B: Mae'r adrannau hyn yn canolbwyntio ar ddadansoddi beirniadol a chymharu  dau destun pâr o lyfrau barddoniaeth: Edward Thomas ac Alun Lewis; DH Lawrence a Gillian Clarke; Ted Hughes a Sylvia Plath; Phillp Larken a Carol Ann Duffy, a Seamus Heaney a Owen Sheers.

  Blwyddyn 2 (Lefel A)

  Uned 3: Barddoniaeth cyn 1900 a Barddoniaeth nas welwyd o’r blaen

  Adran A: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar farddoniaeth cyn 1900. Byddwch yn astudio un darn o waith  gan y beirdd canlynol: Geoffrey Chaucer, John Donne, John Milton, John Keats, Christina Rossetti.

  Adran B: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar ddadansoddiad a gwerthfawrogiad ystod eang o destunau o amrywiaeth o ffynonellau.

  Uned 4: Shakespeare

  Mae'r ddwy Adran A a B yn seiliedig ar astudiaeth o un o'r dramâu canlynol gan Shakespeare: King Lear, Antony and Cleopatra, Hamlet, Henry IV Part 1, The Tempest

  Uned 5: Astudiaeth Rhyddiaith

  Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar ddarllen annibynnol, i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau beirniadol ar lefel uwch, wrth astudio dau destun rhyddiaith o wahanol gyfnodau, un cyn y flwyddyn 2000 ac ar ôl hynny, a enwebwyd gan y tiwtor.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Blwyddyn 1 (Lefel AS)

  Uned 1: Rhyddiaith a Drama

  Adran A: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar ffuglen cyn 1900. Byddwch yn astudio un testun gan ystod eang o’r nofelwyr canlynol: Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Thomas Hardy.

  Adran B: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar yr astudiaeth lenyddol drama. Byddwch yn astudio un testun gan ystod eang o’r dramodwyr canlynol: Christopher Marlow, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Caryl Churchill, Joe Orton.

  Uned 2: Barddoniaeth ar ôl 1900

   

  Adran A a B: Mae'r adrannau hyn yn canolbwyntio ar ddadansoddi beirniadol a chymharu  dau destun pâr o lyfrau barddoniaeth: Edward Thomas ac Alun Lewis; DH Lawrence a Gillian Clarke; Ted Hughes a Sylvia Plath; Phillp Larken a Carol Ann Duffy, a Seamus Heaney a Owen Sheers.

  Blwyddyn 2 (Lefel A)

  Uned 3: Barddoniaeth cyn 1900 a Barddoniaeth nas welwyd o’r blaen

  Adran A: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar farddoniaeth cyn 1900. Byddwch yn astudio un darn o waith  gan y beirdd canlynol: Geoffrey Chaucer, John Donne, John Milton, John Keats, Christina Rossetti.

  Adran B: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar ddadansoddiad a gwerthfawrogiad ystod eang o destunau o amrywiaeth o ffynonellau.

  Uned 4: Shakespeare

  Mae'r ddwy Adran A a B yn seiliedig ar astudiaeth o un o'r dramâu canlynol gan Shakespeare: King Lear, Antony and Cleopatra, Hamlet, Henry IV Part 1, The Tempest

  Uned 5: Astudiaeth Rhyddiaith

  Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar ddarllen annibynnol, i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau beirniadol ar lefel uwch, wrth astudio dau destun rhyddiaith o wahanol gyfnodau, un cyn y flwyddyn 2000 ac ar ôl hynny, a enwebwyd gan y tiwtor.