A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n awyddus i feithrin sgiliau uwch ym maes patisserie a danteithion melys?

Mae'r rhaglen alwedigaethol hon yn ffordd wych ymlaen, pa un a ydych yn dod o gefndir proffesiynol ac am gael cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol neu newydd ddilyn cwrs lefel 2 yn y maes.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu'ch sgiliau ymarferol ac i ehangu'ch gwybodaeth, gan eich helpu i ennill cymhwyster proffesiynol uwch.

Byddwch yn dysgu sut i baratoi, coginio a chyflwyno amrywiaeth eang o gynnyrch crwst oer a phoeth, yn ogystal â chynnyrch toes cymhleth, danteithion pob eraill a petit fours.   Byddwch hefyd yn meithrin sgiliau arbenigol ar gyfer gweithio gyda siwgr a siocled.

Byddwch yn astudio gastronomeg a diwylliant bwyd, yn datblygu'ch sgiliau ymchwilio a goruchwylio, ac yn dysgu am y rheoliadau diweddaraf yn y maes.  Wrth i chi ddatblygu arbenigedd a magu hyder, cewch eich annog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gweithdai ymarferol
 • Prosiectau
 • Sesiynau theori
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig

Asesiad:

 • Tasgau ymarferol
 • Aseiniadau
 • Cwestiynau atebion byr
 • Arsylwi

Dilyniant:

Bydd cwblhau'R cwrs hwn yn rhoi i chi amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Byddwch yn gallu manteisio ar set newydd o wybodaeth a sgiliau arbenigol, ac yn gallu rhagori mewn meysydd coginio mwy arbenigol.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celfyddydau Coginio
 • BA (Anrh) Rheoli ym maes Lletygarwch

Ceir cyfleoedd gyrfa ardderchog yn y diwydiant ar gyfer Pâtissiers a Chogyddion Danteithion Melys cymwysedig a bydd modd i chi chwilio am waith mewn amrywiaeth a sefydliadau.

Os oes gennych eisoes brofiad proffesiynol bydd y cwrs hwn yn ychwanegu at eich cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i gael gwell cyfleoedd yn y diwydiant.