A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi yrfa yn y diwydiant lletygarwch ac arwylo?

A fyddech chi’n elwa ar gwrs rhagarweiniol sy'n cynnwys llawer o waith ymarferol?

Ar y cwrs hwn, cewch ddatblygu sgiliau hanfodol i letygarwch a pharatoi bwyd, yn ogystal â dysgu am ddiogelwch bwyd. Bydd hyn yn sicrhau bod gennych y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd ymlaen i'r rhaglen astudio nesaf neu i gyflogaeth.

Bydd disgwyl i chi brynu cit, iwnifform a llyfrau fydd yn costio tua £280 (gall y swm hwn newid). Mae'n bosibl cael help tuag at y costau hyn drwy grant.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Sesiynau theori
 • Amgylchedd dysgu rhithwir 
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Cyfres o dasgau ymarferol
 • Rhestrau gwirio ymarferol i egluro'ch gwaith
 • Tasgau gwybodaeth ac ymchwil
 • Arsylwi

Dilyniant:

Gall cwblhau'r cwrs hwn arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen yn syth i gyflogaeth a defnyddio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn y gweithle. Anogir chi i gael profiad gwaith yn ystod y cwrs hwn, ac fe allai hyn arwain at swydd lawn amser ar ôl i chi orffen.

Dewis arall fyddai mynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 2 a pharhau i ddatblygu’ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn y maes hwn. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 2