A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Cyfryngau Creadigol?

Gall y rhaglen hon fynd â chi gam yn nes at ymuno â byd cyffrous cynhyrchu cyfryngau. Byddwch yn rhoi'r theori ar waith drwy greu clipiau fideo, dysgu sut i olygu a chreu animeiddiadau, ac yn arddangos eich gwaith ffotograffig.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i gyfleu eich syniadau, gan dargedu cynulleidfaoedd penodol a chan ymchwilio i sector y cyfryngau a'r swyddi sydd ar gael yn y diwydiant.

Yn ogystal â dysgu pethau diddorol am y byd gweledol, clywedol ac electronig, cewch hyfforddiant hanfodol mewn defnyddio rhaglenni ymarferol allweddol. Byddwch hefyd yn cywain gwybodaeth hanfodol am y busnes cyfryngau a'r effaith a gaiff ar y byd heddiw.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • 2 uned sy'n seiliedig ar arholiadau
 • Perfformiad technegol ac arsylwi​

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Cynhyrchu Cyfryngau Lefel 3 (Teledu a Ffilm)
 • Animeiddio 3D a Datblygu Gemau Lefel 3
 • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Lefel 3