A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gychwyn gyrfa ym maes teithio a thwristiaeth? Ydych chi eisiau dilyn cwrs Addysg Bellach galwedigaethol?

Ar y cwrs hwn cewch gyflwyniad pellach i'r sector teithio a thwristiaeth Byddwch yn parhau i ddatblygu sgiliau sylfaenol y diwydiant ynghyd â set o sgiliau mwy arbenigol.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 1 perthnasol, neu sydd newydd sefyll eu harholiadau TGAU. Byddwch yn ennill cymwysterau lluosog a bydd yn fan cychwyn i'ch gyrfa. Cewch hefyd elwa ar deithiau addysgol i lefydd ym Mhrydain a thramor.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Sesiynau trafod a dosbarthiadau tiwtorial
 • Gwaith grŵp
 • Ymweliadau allanol
 • Siaradwyr gwadd
 • Astudiaethau achos
 • Profiad Gwaith o fewn y Coleg (Swyddfa Deithio)
 • Profiad gwaith yn Sbaen neu Bortiwgal (Llandrillo-yn-Rhos yn unig)
 • Amgylchedd dysgu rhithwir
 • Profiad gwaith yn Ewrop

Asesiad:

 • Gwaith portffolio
 • Gwaith cwrs ac aseiniadau
 • Prosiectau
 • Gwaith grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau ar-lein ar ddiwedd unedau

Dilyniant:

Os gwnewch chi gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith. Byddwch wedi dysgu sgiliau a safonau safon uwch y diwydiant a byddwch yn gallu yn gallu gweithio tuag at amrywiaeth o yrfaoedd yn syth neu yn dilyn hyfforddiant pellach. Mae'r gyrfaoedd yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau twristiaeth lleol a rhanbarthol, ym maes atyniadau cenedlaethol, cynadleddau a digwyddiadau yn ogystal â gweithio dramor gyda chwmnïau awyrennau neu reolwyr teithiau a chyrchfannau.

O ran addysg, gallech fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gymwysterau lefel 3 ym maes twristiaeth a theithio neu bwnc arall, ac mae yna nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys Teithio a Thwristiaeth Lefel 3.