Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau electroneg ar lefel uwch? Ar y cwrs hwn, cewch ddylunio, creu, profi a dadansoddi cylchedau electronig.  Byddwch yn canolbwyntio ar gymhwyso sgiliau, gan roi'r theori a ddysgwch ar waith wrth wneud tasgau defnyddiol ac ymarferol.

Os ydych yn fyfyriwr ymroddedig, ac os cawsoch radd dda yn eich TGAU Mathemateg, mae'r cwrs hwn yn addas i chi. Cewch gyflwyniad i electroneg ar lefel uwch, a gall y cwrs arwain at yrfa mewn amrywiaeth o feysydd sy'n ymwneud ag electroneg, yn ogystal ag at yrfa ym maes cyfrifiaduron neu feysydd eraill. Mae hefyd yn baratoad da ar gyfer Addysg Uwch, a byddwch yn meithrin sgiliau sy'n werthfawr ym mhob disgyblaeth.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill. Mae Electroneg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Mathemateg
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Sesiynau ymarferol
 • Gweithio ar brosiect
 • Gwaith grŵp

Asesiad:

Cewch eich asesu fel a ganlyn:

 • Arholiad mewn dau fodiwl bob blwyddyn
 • Un prosiect bob blwyddyn

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Os byddwch yn dewis parhau i astudio yn y maes hwn, mae llawer o gyrsiau gradd ar gael, a bydd eich astudiaethau ar y cwrs Lefel A yn help i chi ddewis yn ddoeth o'r dewisiadau sydd ar gael. 

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Gwybodaeth uned

  Blwyddyn 1 (AS)

  Uned 1:  Yn yr uned hon, byddwch yn canolbwyntio ar sut mae systemau digidol yn gweithio, ac yn ymchwilio i fwyhaduron gweithredol. Byddwch yn dysgu eu dylunio a'u defnyddio.

  Uned 2:  Byddwch yn dysgu dylunio a chreu cyflenwadau pŵer sylfaenol, mwyhaduron transistor syml, cylchedau amseru a synwyryddion. Uned 3:  Yn yr uned hon, byddwch yn cwblhau prosiect creu system reoli y gellir ei rhaglennu.  Byddwch yn dysgu rhaglennu mewn iaith gydosod, gan ddefnyddio micro-reolydd PIC.

  Blwyddyn 2 (A2)

  Uned 4:  Byddwch yn astudio systemau cyfathrebu electronig, gan ddysgu am bethau fel hidlyddion, technegau modylu a chod curiad.

  Uned 5:  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio'r defnydd a wneir o systemau electronig. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar systemau rhifo, systemau micro-reoli, systemau awdio a systemau eraill.

  Uned 6:  Mae'r uned hon yn cynnwys prosiect dylunio electronig, a byddwch yn cwblhau darn o waith estynedig.

 • Pwllheli

  Gwybodaeth uned

  Blwyddyn 1 (AS)

  Uned 1:  Yn yr uned hon, byddwch yn canolbwyntio ar sut mae systemau digidol yn gweithio, ac yn ymchwilio i fwyhaduron gweithredol. Byddwch yn dysgu eu dylunio a'u defnyddio.

  Uned 2:  Byddwch yn dysgu dylunio a chreu cyflenwadau pŵer sylfaenol, mwyhaduron transistor syml, cylchedau amseru a synwyryddion. Uned 3:  Yn yr uned hon, byddwch yn cwblhau prosiect creu system reoli y gellir ei rhaglennu.  Byddwch yn dysgu rhaglennu mewn iaith gydosod, gan ddefnyddio micro-reolydd PIC.

  Blwyddyn 2 (A2)

  Uned 4:  Byddwch yn astudio systemau cyfathrebu electronig, gan ddysgu am bethau fel hidlyddion, technegau modylu a chod curiad.

  Uned 5:  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio'r defnydd a wneir o systemau electronig. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar systemau rhifo, systemau micro-reoli, systemau awdio a systemau eraill.

  Uned 6:  Mae'r uned hon yn cynnwys prosiect dylunio electronig, a byddwch yn cwblhau darn o waith estynedig.