A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb byw mewn perfformio? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau a'ch hyder?

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau perfformio yn cynnwys actio, symud, perfformio i gyd-destun cerddoriaeth a gweithio ar eich syniadau arloesol eich hun. Byddwch yn meithrin gwybodaeth werthfawr i'r celfyddydau perfformio ac yn gallu gweithio mewn modd proffesiynol gyda phobl sy'n rhannu eich diddordebau.

Bydd y cwrs yn addas i chi os ydych wedi astudio TGAU neu gwrs Lefel 1 perthnasol. Byddwch yn magu hyder dros gyfnod o amser, yn perfformio gyda'ch cyd-fyfyrwyr ac yn paratoi i berfformio o flaen cynulleidfa.

Rhaid i rai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad a chlyweliad.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarthac yn y theatr 
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Ystafell Ddosbarth Google

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios a llyfrau logio gweithgareddau
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Bydd cymwysterau a'r sgiliau a ddysgir gennych ar y cwrs yn eich cynorthwyo i fynd ymlaen i astudio.

Cewch y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gychwyn neu ddatblygu eich gyrfa yn y diwydiannau creadigol a pherfformio.

Yn ddibynnol ar eich cyrhaeddiad ar Lefel 2 gallech fynd ymlaen i nifer o gyrsiau Uwch Lefel 3 yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Celfyddydau Perfformio, Lefel 3

Gallwch hefyd fynd ymlaen i bynciau mewn meysydd eraill.