A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn blymwr?

Ar y rhaglen hon, cewch eich cyflwyno i’r technegau sylfaenol sy’n gysylltiedig â phlymwaith ac a fydd yn eich paratoi i weithio yn y maes. Wedyn, byddwch yn mynd ymlaen i astudio pynciau ar lefel uwch yn ogystal â meithrin dealltwriaeth sylfaenol o waith trydanol.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy’n gobeithio gweithio ym maes plymwaith. Mae’r rhaglen yn llwybr i brentisiaeth neu i brofiad gwaith lawn. Cewch y wybodaeth ymarferol sy’n angenrheidiol i ymuno â’r diwydiant neu i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Plymwaith Lefel 2.

Gofynion mynediad:

  • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n ymdrin â phynciau penodol.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

  • Sesiynau ymarferol mewn gweithdai lle ceir adnoddau o’r radd flaenaf
  • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)
  • Gwersi theori mewn ystafelloedd dosbarth llawn cyfarpar
  • Darlithoedd
  • Trafodaethau
  • Arddangosiadau

Asesiad:

  • Asesu’ch gwaith ymarferol yn barhaus
  • Asesiadau papur

Dilyniant:

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi ddysgu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i gael swydd yn y maes plymwaith gan ennyn prentisiaeth neu brofiad gwaith lawn.

Bydd y rhaglen yn darparu cymhwyster a set o sgiliau gwerthfawr fydd yn ei helpu i fynd ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

  • Plymwaith Lefel 2