A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn blastrwr?

Mae’r rhaglen hon yn ymdrin ag amrediad o dechnegau plastro lefel uwch, gan ddysgu rhagor i chi am y grefft. Byddwch yn meithrin yr arbenigedd i weithio’n annibynnol ac yn ennill cymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Lefel 2 mewn Plastro, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd â phrofiad ymarferol ar lefel addas.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n ymdrin â phynciau penodol.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Mae'r rhaglen yn darparu cymhwyster a set o sgiliau gwerthfawr fydd yn eich helpu i fynd ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth.

O ran y diwydiant, bydd y rhaglen yn rhoi i chi’r sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd yn hunangyflogedig neu i weithio i gwmni neu gontractwr.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Adeiladu 
 • HNC Astudiaethau Adeiladu 
 • HNC Adeiladu