A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn blastrwr? 

Mae’r rhaglen hon yn ymdrin ag amrediad o dechnegau plastro lefel uwch, gan ddysgu rhagor i chi am y grefft. Byddwch yn meithrin yr arbenigedd i weithio’n annibynnol ac yn ennill cymhwyster Lefel 2 cydnabyddedig.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Lefel 1 mewn Plastro, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd wedi cael profiad ymarferol perthnasol ac nad ydynt, o anghenraid, wedi dilyn y cwrs Lefel 1.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n ymdrin â phynciau penodol.

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Bydd y rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3 mewn Plastro. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddatblygu’ch sgiliau ymhellach a byddwch gam yn nes at eich gyrfa newydd.

O ran y diwydiant, bydd y cwrs yn rhoi i chi’r sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd yn hunangyflogedig neu i weithio i gwmni neu gontractwr.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Plastro Lefel 3
 • Prentisiaethau ar Lefel 2 / 3