A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn blastrwr?

Ar y rhaglen hon, cewch eich cyflwyno i dechnegau sylfaenol plastro, a chewch eich paratoi i ddechrau gweithio yn y maes. Byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau ac yn gweithio tuag at ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn y diwydiant.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy’n gobeithio gweithio yn y diwydiant plastro. Yn cynnwys myfyrwyr sydd newydd adael yr ysgol a gweithwyr proffesiynol o sectorau eraill sydd am newid gyrfa. Cewch y wybodaeth ymarferol sy’n angenrheidiol i ymuno â’r diwydiant neu i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 2.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n ymdrin â phynciau penodol.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Bydd y rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 2 mewn Plastro. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddatblygu’ch sgiliau ymhellach a byddwch gam yn nes at eich gyrfa newydd.

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, byddwch wedi cael yr hyfforddiant sylfaenol a fydd yn eich galluogi i weithio dan hyfforddiant.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Plastro Lefel 2
 • Gwaith Brics Lefel 1
 • Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 1

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn.