A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi yrfa yn gweithio ym maes trin llongau, ar y dŵr neu ar dir sych.

Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i chi ddysgu amrywiaeth o sgiliau sy'n bwysig i'r diwydiant ar y tir, yn cynnwys adeiladu cychod, cynnal a chadw cychod a pheirianneg forol. Mae hefyd yn eich cyflwyno i ddisgyblaethau ymarferol ar y dŵr, a bydd hyfforddiant ar y môr yn elfen allweddol o'ch dysgu.

Mae'r rhaglen yn un ymarferol gyda phwyslais ar ennill sgiliau ymarferol yn y gweithdy ac ar y môr. Byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, ac yn cynnal a chadw ac yn gweithio â llongau yn y Coleg ac ar safleoedd eraill.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy a'r dosbarth
 • Gwneud prosiectau
 • Cyfnod ar y môr

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Aseiniadau
 • Arholiadau
 • Gwaith Rhaglen
 • Portffolios
 • Asesiad Ymarferol ar y dŵr gan hyfforddwyr cymwys

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith. 

Gallech ddewis mynd ymlaen i Addysg Uwch i astudio Technoleg Forol mewn amrywiaeth o sefydliadau. Gallwch fynd ymlaen i astudio ar gwrs gradd mewn meysydd eraill yn cynnwys:

 • HNC Peirianneg Gyffredinol 

Ym myd gwaith, bydd y rhaglen yn caniatáu i chi weithio yn y diwydiant morol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'r cynnwys swyddogaethau yn y sectorau hamdden a masnachol. Mae cyn-fyfyrwyr wedi bod o hyd i waith yn lleol ar dir sych, wedi ennill ysgoloriaethau i addysg uwch neu wedi dod o hyd i waith ar longau masnachol mawr, tynfadau, cychod gwaith, llongau ysblennydd a llongau pleser.⁠

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig werth £8.2 miliwn sydd ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos, ceir adnoddau arbenigol ar gyfer y diwydiant morol a’r diwydiant adeiladu cychod. Ceir yno hefyd amrywiaeth o gyrsiau llawn amser a rhan-amser i ategu’r diwydiant hwn sy’n werth biliynau yn y Deyrnas Unedig.