A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n ystyried datblygu eich gyrfa ym maes trin gwallt? Hoffech chi weithio yn un o’r salonau gorau, ar gychod pleser neu gael swydd fel rheolwr neu ddangosydd?

Mae diwydiant trin gwallt y DU yn chwilio am arbenigwyr cymwys ac mae’r rhaglen hon yn eich caniatáu i fodloni’r meini prawf hynny. Mae hefyd yn un o’r ychydig gymwysterau a dderbynnir i weithio dramor, gan roi mwy fyth o opsiynau i lwyddo ichi.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n symud ymlaen o gymhwyster Lefel 2 perthnasol neu brofiad blaenorol mewn salon. Yn ogystal â hybu eich opsiynau gyrfa mae’n eich galluogi i symud ymlaen i Addysg Uwch a mynd â’ch astudiaethau ymhellach.

Gofynion mynediad:

  • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
  • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Cyflwyniad Ymarferol
  • Sesiynau Theori
  • Gweithdai
  • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
  • Amgylchedd dysgu Realistig

Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o’r rhaglen.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Byddwch hefyd yn astudio cymwysterau perthnasol eraill, a allai gynnwys Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. 

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Arsylwi
  • Asesiadau ar-lein

Dilyniant:

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cymhwyster a set werthfawr o sgiliau i’ch helpu symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg uwch.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio rhaglen lefel gradd gyda Grŵp Llandrillo Menai, megis Gradd Sylfaen (FdA) mewn Rheoli a Busnes, neu gwrs gradd arbenigol gyda sefydliad arall.

Neu, fe fyddai modd i chi gael swydd mewn gwesty, sba neu salon.