A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gychwyn gyrfa ym maes paentio ac addurno?

Mae’r rhaglen hon yn ymdrin ag amrediad o dechnegau paentio ac addurno lefel uwch, gan ddysgu rhagor i chi am y grefft. Cewch feithrin yr arbenigedd a fydd yn eich galluogi i weithio’n annibynnol, a chewch afael gadarn ar sut i greu effeithiau addurnol o safon uwch, fel graenio a marmori.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Paentio ac Addurno Lefel 1, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd wedi cael profiad ymarferol perthnasol ac nad ydynt, o anghenraid, wedi dilyn y cwrs Lefel 1.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n ymdrin â phynciau penodol.

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol mewn gweithdai lle ceir adnoddau o’r radd flaenaf
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)
 • Darperir yr holl offer, cyfarpar a defnyddiau
 • Gwersi theori mewn ystafelloedd dosbarth llawn cyfarpar
 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Arddangosiadau

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Aseiniadau amlddewis
 • Prawf synoptig, ymarferol ar y diwedd
 • Prawf ar-lein GOLA

Dilyniant:

Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs Diploma Lefel 3 mewn Galwedigaethau Addurno. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddatblygu’ch sgiliau ymhellach a byddwch gam yn nes at eich gyrfa newydd.

O ran y diwydiant, bydd y rhaglen yn rhoi i chi’r sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd yn hunangyflogedig neu i weithio i gwmni neu gontractwr. Os byddwch yn mynd i weithio, gallwch hefyd ddilyn cwrs NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Addurno, gan ddatblygu’ch sgiliau i safon uwch a mwy proffesiynol fyth.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn.