A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa yn gwneud gwaith ymarferol ym maes adeiladu?

Mae'r rhaglen yn eich rhoi ar ben y ffordd yn y diwydiant amgylchedd adeiladu. Mae’r cwrs hwn yn fan cychwyn da; mae i’r dim i unrhyw un sydd am feithrin sgiliau adeiladu cyffredinol drwy gael profiad ymarferol.

Bydd y rhaglen yn rhoi profiadau i chi mewn amrywiaeth o alwedigaethau. Byddwch yn  meithrin sgiliau sylfaenol yn y diwydiant fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth neu astudio ymhellach. Ar ddiwedd y rhaglen, gallwch benderfynu pa faes technegol yr hoffech weithio ynddo.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwersi ymarferol a gwersi theori
 • Amgylcheddau gwaith realistig
 • Gweithdai arbenigol ar gyfer y gwahanol grefftau
 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Tasgau Llyfr Gwaith

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Arsylwi ar eich gwaith ymarferol
 • Aseiniadau sy’n gofyn am wybodaeth a’r gallu i wneud tasgau ymarferol
 • Portffolio o waith dosbarth

Dilyniant:

Mae’r cwrs yn eich rhoi ar ben y ffordd gydag amrywiaeth o grefftau adeiladu.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwaith Brics Lefel 1
 • Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 1
 • Paentio ac Addurno Lefel 1
 • Plastro Lefel 1
 • Plymwaith Lefel 1

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-rhos.