A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn saer coed neu’n asiedydd?

Ar y rhaglen, cewch feithrin amrediad o sgiliau, gan ddysgu rhagor am y grefft ar lefel mwy arbenigol. Byddwch yn meithrin yr arbenigedd i weithio’n annibynnol, a byddwch yn gymwys i oruchwylio gweithwyr eraill.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Lefel 2 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd â phrofiad ymarferol ar lefel addas. Gall myfyrwyr ddewis astudio un o'r llwybrau canlynol ar y lefel hon: gwaith saer coed ar safle adeiladu neu waith asiedydd ar fainc.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd ymlaen i fod yn hunangyflogedig neu i weithio gyda chwmni neu gontractwr.

Byddwch yn meithrin gwybodaeth dechnegol uwch a sgiliau goruchwylio, a byddwch yn gallu ysgwyddo cyfrifoldeb.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladu 
 • HNC Astudiaethau Adeiladu 
 • HNC Adeiladu