A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn saer coed neu’n asiedydd?

Ar y rhaglen, cewch feithrin amrediad o sgiliau, gan ddysgu rhagor am y grefft. Cewch hefyd ddysgu am dechnegau galwedigaethau coed mwy datblygedig y gellir eu defnyddio mewn nifer o gyd-destunau ymarferol.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Lefel 1 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd wedi cael profiad ymarferol ar lefel berthnasol ac nad ydynt, o anghenraid, wedi dilyn y cwrs Lefel 1. Gall myfyrwyr ddewis astudio un o'r llwybrau canlynol ar y lefel hon: gwaith saer coed ar safle adeiladu neu waith asiedydd ar fainc.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Bydd y rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddatblygu’ch sgiliau ymhellach a byddwch gam yn nes at eich gyrfa newydd.

O ran y diwydiant, bydd y cwrs yn rhoi i chi’r sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd yn hunangyflogedig neu i weithio i gwmni neu gontractwr.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 3 

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.