A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n paratoi ar gyfer gyrfa ym maes therapi harddwch? Hoffech chi ddatblygu gwybodaeth arbenigol a phroffesiynol am y diwydiant harddwch?

Mae’r cwrs hwn yn gwella eich sgiliau technegol ac yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am feysydd arbenigol.

Mae’r cwrs yn addas i fyfyrwyr sy’n symud ymlaen o gwrs lefel 2 perthnasol. Yn ogystal â’ch modiwlau craidd mae’r cwrs hefyd yn caniatáu i chi arbenigo mewn un o’r meysydd canlynol:

 • Coluro
 • Tylino  
 • Ewinedd
 • Harddwch Cyffredinol
 • Therapi Sba 

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Cyflwyniad Ymarferol
 • Sesiynau Theori
 • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal ag ychydig o fodiwlau arbenigol a sgiliau llythrennedd a rhifedd. Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o’r cwrs.

Efallai bydd angen astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar rai gampysau.

Asesiad:

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ar-lein

Dilyniant:

Mae’r cwrs yn rhoi cymhwyster a set gwerthfawr o sgiliau i’ch helpu symud ymlaen i swydd neu addysg uwch.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio cwrs lefel gradd gyda Grŵp Llandrillo Menai, megis Gradd Sylfaen mewn Rheoli a Busnes neu gwrs gradd arbenigol gyda sefydliad arall.

Neu, fe fyddai modd i chi gael swydd mewn gwesty, sba neu salon.