A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn therapydd harddwch? Hoffech chi ennill amrywiaeth o sgiliau proffesiynol yn y maes hwn?

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r sawl sydd wedi gadael yr ysgol neu fyfyrwyr aeddfed sy’n awyddus i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd fel therapydd harddwch proffesiynol.

Yn ystod y cwrs byddwch yn gwella eich sgiliau therapi harddwch gan wneud triniaethau megis cwyro ac arlliwio’r aeliau. Bydd y sgiliau hyn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth neu astudio ymhellach.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E, 
 • neu 
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Cyflwyniad Ymarferol
 • Sesiynau Theori
 • Gweithdai
 • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
 • MOODLE

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd. Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o’r cwrs.

Efallai bydd angen astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Asesiad:

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ar-lein

Dilyniant:

Mae’r cwrs yn rhoi cymhwyster a set gwerthfawr o sgiliau i’ch helpu symud ymlaen i swydd neu addysg bellach.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o gyrsiau Grŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Therapi Harddwch Lefel 3 
 • Therapi Harddwch (Ffasiwn, Theatr, Cyfryngau, Gwallt a Cholur) Lefel 3
 • Therapi Harddwch (Tylino) Lefel 3
 • Trin Gwallt Lefel 2 
 • Therapi Sba Lefel 3