Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, cewch wahoddiad i ddigwyddiad rhithwir a gynhelir ar ddechrau 2021. Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i ddod i wybod rhagor am eich cwrs, i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â'rstaff.

Os bydd angen i chi ddod i gyfweliad, byddwch yn derbyn neges e-bost fydd yn cynnwys manylion eich galwad fideo. Ni fydd angen i chi ddod i'r safle. Peidiwch â phoeni os na chewch chi neges e-bost yn eich gwahodd i gyfweliad oherwydd nid yw pob cwrs yn eu cynnal.

Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau iaith? Bydd Safon Uwch mewn Cymraeg Iaith Gyntaf yn eich galluogi i archwilio'r pwnc yn fanwl iawn trwy astudio llenyddiaeth, ffilm a diwylliant.

Mae Lefel A mewn Cymraeg Iaith Gyntaf, nid yn unig yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd penodol gan gynnwys addysgu a chyfieithu, ond yn cael ei werthfawrogi gan lawer o gyflogwyr lleol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Gofynion mynediad:

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

  • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf 
  • TGAU gradd B mewn Cymraeg Iaith Gyntaf a Llenyddiaeth Gymraeg

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad:

Mae dulliau dysgu amrywiol yn cael eu defnyddio i gyflwyno'r pwnc.

Asesiad:

  • Gwaith Cwrs
  • Arholiad llafar
  • Asesiad allanol yn nhymor yr haf

Dilyniant:

Addysg Uwch a gyrfa ym meysydd Addysg, Cyfieithu, y Cyfryngau, Gweiyddiaeth