Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau iaith? Bydd Safon Uwch mewn Cymraeg Iaith Gyntaf yn eich galluogi i archwilio'r pwnc yn fanwl iawn trwy astudio llenyddiaeth, ffilm a diwylliant.

Mae Lefel A mewn Cymraeg Iaith Gyntaf, nid yn unig yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd penodol gan gynnwys addysgu a chyfieithu, ond yn cael ei werthfawrogi gan lawer o gyflogwyr lleol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys: Cymraeg Iaith (Gradd B), Llenyddiaeth Gymraeg (Gradd B)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae dulliau dysgu amrywiol yn cael eu defnyddio i gyflwyno'r pwnc.

Asesiad:

 • Gwaith Cwrs
 • Arholiad llafar
 • Asesiad allanol yn nhymor yr haf

Dilyniant:

Addysg Uwch a gyrfa ym meysydd Addysg, Cyfieithu, y Cyfryngau, Gweiyddiaeth

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Byddwch yn dewis y cwrs yma i loywi eich gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gywir mewn sefyllfaoedd ymarferol ac er mwyn dysgu rhagor am lenyddiaeth a diwylliant Cymru. Bydd gofyn i chi fod yn awyddus i wella eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn frwd dros wybod mwy am nofelau, dramâu a barddoniaeth Gymraeg ddoe a heddiw. Cewch gyfle hefyd i fynd i'r theatr ac i ddarlithoedd difyr a bydd beirdd a llenorion yn dod i'r coleg o bryd i'w gilydd i drafod eu gwaith.

  Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu eich gallu i ddefnyddio'r Gymraeg at ddibenion ymarferol ac i feithrin cywirdeb yn yr iaith. Cewch gyfle hefyd i ddysgu am lenyddiaeth a diwylliant Cymraeg.

  Cwrs Uwch Gyfrannol

  CY1 = Drama a ffilm

  CY2 = Gwaith Cwrs

  CY3 = Defnyddio Iaith a Barddoniaeth yr Ugeinfed a'r Unfed ganrif ar hugain.

  Cwrs Uwch

  CY4 = Nofel

  CY5 = Yr Hengerdd, Y Cywyddau a'r Chwedlau

  CY6 = Gwerthfawrogi Barddoniaeth/Rhyddiaith, Cyfieithu ac Ysgrifennu Creadigol.

 • Pwllheli

  Byddwch yn dewis y cwrs yma i loywi eich gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gywir mewn sefyllfaoedd ymarferol ac er mwyn dysgu rhagor am lenyddiaeth a diwylliant Cymru. Bydd gofyn i chi fod yn awyddus i wella eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn frwd dros wybod mwy am nofelau, dramâu a barddoniaeth Gymraeg ddoe a heddiw. Cewch gyfle hefyd i fynd i'r theatr ac i ddarlithoedd difyr a bydd beirdd a llenorion yn dod i'r coleg o bryd i'w gilydd i drafod eu gwaith.

  Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu eich gallu i ddefnyddio'r Gymraeg at ddibenion ymarferol ac i feithrin cywirdeb yn yr iaith. Cewch gyfle hefyd i ddysgu am lenyddiaeth a diwylliant Cymraeg.

  Cwrs Uwch Gyfrannol

  CY1 = Drama a ffilm

  CY2 = Gwaith Cwrs

  CY3 = Defnyddio Iaith a Barddoniaeth yr Ugeinfed a'r Unfed ganrif ar hugain.

  Cwrs Uwch

  CY4 = Nofel

  CY5 = Yr Hengerdd, Y Cywyddau a'r Chwedlau

  CY6 = Gwerthfawrogi Barddoniaeth/Rhyddiaith, Cyfieithu ac Ysgrifennu Creadigol.