A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn saer coed neu’n asiedydd?

Ar y rhaglen hon, cewch eich cyflwyno i’r sgiliau sylfaenol sy’n gysylltiedig â gwneud gwaith saer coed ar safle adeiladu, yn cynnwys defnyddio offer llaw, offer pŵer a chyfarpar sicrhau mynediad. Mae hefyd yn cynnwys unedau craidd sy’n eich rhoi ar ben y ffordd o ran gwaith adeiladu.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy’n gobeithio gweithio mewn galwedigaethau ym maes gwaith coed. Yn cynnwys myfyrwyr sydd newydd adael yr ysgol a gweithwyr proffesiynol o sectorau eraill sydd am newid gyrfa. Cewch y wybodaeth ymarferol sy’n angenrheidiol i ymuno â’r diwydiant neu i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 2.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau cyfathrebu
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant:

Bydd y rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 2 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddatblygu’ch sgiliau ymhellach a byddwch gam yn nes at eich gyrfa newydd.

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, byddwch wedi cael yr hyfforddiant sylfaenol a fydd yn eich galluogi i weithio dan hyfforddiant.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 2 

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.