A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn therapydd harddwch? Hoffech chi ennill amrywiaeth o sgiliau proffesiynol yn y maes hwn?

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyflwyniad ymarferol i faes therapi harddwch gan ymdrin ag amrywiaeth o driniaethau bach yn cynnwys triniaeth i’r dwylo a’r traed, colur a thechnegau tylino.

Byddwch yn dysgu sut i baratoi ar gyfer triniaethau mewn salon, sut i wneud tasgau ar dderbynfa salon a dysgu am weithdrefnau iechyd a diogelwch. Byddwch yn dysgu yr hyn sydd ei angen arnoch i fod yn therapydd proffesiynol a byddwch yn cael hyfforddiant gwerthfawr er mwyn cael swydd neu astudio ymhellach.

Gofynion mynediad:

  • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Cyflwyniad Ymarferol
  • Sesiynau Theori
  • Gweithdai
  • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
  • MOODLE

Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o’r rhaglen.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Arsylwi
  • Asesiadau ar-lein

Dilyniant:

Mae’r rhaglen yn rhoi cymhwyster a set gwerthfawr o sgiliau i’ch helpu symud ymlaen i swydd neu addysg.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

  • Therapi Harddwch Lefel 2 
  • Trin Gwallt Lefel 1