A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn friciwr?

Ar y rhaglen hon, cewch feithrin amrediad o sgiliau lefel uwch ym maes gosod briciau, yn cynnwys gwaith addurniadol, gwaith trwsio a gwaith maen cymhleth. Byddwch yn dysgu rhagor am y grefft, gan ddysgu sut mae gwneud gwaith arbenigol. Byddwch yn meithrin yr arbenigedd i weithio’n annibynnol, a byddwch yn gymwys i oruchwylio gweithwyr eraill.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Lefel 2 mewn Gwaith Brics, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno.

Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd â phrofiad ymarferol ar lefel addas.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd ymlaen i fod yn hunangyflogedig neu i weithio gyda chwmni neu gontractwr.

Byddwch yn meithrin gwybodaeth dechnegol uwch a sgiliau goruchwylio, a byddwch yn gallu ysgwyddo cyfrifoldeb.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladu 
 • HNC Astudiaethau Adeiladu 
 • HNC Adeiladu
 • Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 3 
 • Adeiladu Lefel 3