A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fod yn friciwr?

Ar y rhaglen hon, cewch feithrin amrediad o sgiliau gosod brics, gan ddysgu rhagor am y grefft. Cewch hefyd ddysgu am dechnegau gwaith maen o safon uwch, sy’n berthnasol mewn nifer o gyd-destunau ymarferol.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs Lefel 1 mewn Gwaith Brics, a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth y gwnaethant ei meithrin ar y lefel honno.

Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd wedi cael profiad ymarferol ar lefel perthnasol ac nad ydynt, o anghenraid, wedi dilyn y rhaglen Lefel 1.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

O ran y diwydiant, bydd y rhaglen yn rhoi i chi’r sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd yn hunangyflogedig neu i weithio i gwmni neu gontractwr.

Mae'r rhaglen yn darparu cymhwyster a set o sgiliau gwerthfawr i'ch helpu fynd ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwaith Brics Lefel 3 
 • Adeiladu Proffesiynol Lefel 2 

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.