A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gychwyn gyrfa fel briciwr?

Ar y rhaglen hon, cewch eich cyflwyno i sgiliau sylfaenol gosod briciau, a chewch eich paratoi i ddechrau gweithio yn y maes. Byddwch hefyd yn astudio unedau craidd a fydd yn eich rhoi ar ben y ffordd o ran gwaith adeiladu.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy’n gobeithio gweithio yn y diwydiant gosod briciau. Yn cynnwys myfyrwyr sydd newydd adael yr ysgol a gweithwyr proffesiynol o sectorau eraill sydd am newid gyrfa.

Cewch y wybodaeth ymarferol sy’n angenrheidiol i ymuno â’r diwydiant neu i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 2.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cymhwyster a set o sgiliau gwerthfawr fydd yn eich helpu i fynd ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwaith Brics Lefel 2
 • Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 1
 • Gwaith plymio Lefel 1 

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn y Ganolfan Sgiliau ar Gampws Y Rhyl.