Llythyrau i ddysgwyr

Amcan raddau dysgwyr AS/A2/TGAU/Tystysgrif Her Sgiliau/Mynediad

Addysg Bellach - Academig

Achredu ac Ardystio Dysgwyr Galwedigaethol 2019/2020

Addysg Bellach - Galwedigaethol

Egluro sut yr asesir y ddarpariaeth Addysg Uwch

Addysg Uwch

Addysg Bellach a chyrsiau Proffesiynol

Diweddariad diwethaf: 07/05/2020

 • AAT
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - 2-4 Bydd gofyn i chi gwblhau eich unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â'r holl ddeilliannau dysgu, oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Ond mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Agored
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Mynediad i Addysg Uwch 3

  Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau unrhyw asesiad ychwanegol.

  Gall unrhyw waith a gyflwynir ar ol Mawrth yr 20fed ei drin fel tystiolaeth yn ystod yr elfen 'gyfrifo' eich gradd derfynol. Nid yw'n ofynnol er mwyn derbyn eich diploma, ni fyddwch dan anfantais os nad ydych wedi cyflwyno gwaith ar ol y dyddiad yma.

  Noder - Disgwylir i ddysgwyr fod wedi cwblhau dros 50% o'u hasesiadau i ganiatáu defnyddio rhagfynegiadau gradd ar gyfer gweddill y cymhwyster. Os oes gennych bryderon ynglŷn â hyn, gofynnwn i chi cysylltwch â'ch tiwtor.

  Rydym yn disgwyl cyhoeddi graddau a deilliannau terfynol fis Gorffennaf yn ôl yr arfer. Byddwn yn rhoi gwybod i chi yn electroneg felly gwiriwch eich e-bost coleg yn rheolaidd i gael eich canlyniadau.
  EFAW 3 Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • BPEC/BPECT (Cymwysterau Adeiladu, Trydanol a Phlymio)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - - Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CACHE/ NCFE (cymhwysterau eraill)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Dip-loma Lefel 2 a 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd eich aseswr yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CIM
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - -

  Bydd unrhyw arholiadau ar-lein yn cael eu hail-drefnu felly dylech barhau gyda'r asesiadau ymarfer a'r tasgau a osodwyd gan eich tiwtoriaid er mwyn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eich asesiadau terfynol.

  Bydd eich arholiadau yn parhau unwaith y bydd modd ail-agor y safleoedd.

  Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - -

  Bydd unrhyw arholiadau ar-lein yn cael eu hail-drefnu felly dylech barhau gyda'r asesiadau ymarfer a'r tasgau a osodwyd gan eich tiwtoriaid er mwyn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eich asesiadau terfynol.

  Bydd eich arholiadau yn parhau unwaith y bydd modd ail-agor y safleoedd.

  Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - - Bydd eich rhaglen yn parhau ar-lein a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster. Rydym yn gobeithio y gallwn gadarnhau cyflawniadau fis Gorffennaf yn ôl y disgwyl.
 • City and Guilds
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Cymwysterau Technegol (blwyddyn 1 a 2) 2 a 3

  Does dim rhaid i chi gwblhau eich asesiadau Synoptic neu arholiadau terfynol eleni. Os nad ydych eisoes wedi cwblhau'r asesiadau hyn, bydd eich tiwtoriaid yn pennu gradd ragfynegol, yn seiliedig ar eich cynnydd cyffredinol.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

  Sgil Hanfodol Pob lefel If you were due to complete your ESW before July 31st, your tutor will use the work you have completed so far to award the qualification or calculate a predicted grade. However, your tutor will continue to deliver to support your skill development. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • City and Guilds / RCVS
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Nyrsio Milfeddygol 3 Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Sgiliau Adeiladu (CSkills)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - - Oes ond ni fyddwch yn gallu cwblhau'r rhain yn llawn nes bydd canolfannau prawf yn ailagor. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Corff Dyfarnu Canolog Cwnsela a Seicotherapi (CPAB)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - 2 a 4 Mae'r corff dyfarnu yn gwneud gwaith ar hyn o bryd i benderfynu sut gallwch gwblhau eich asesiadau allanol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd yr wybodaeth wedi dod i law. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • EAL/ EMTA
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  NVQ \ Diploma 1,2,3 Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd unrhyw arholiadau ar-lein yn cael eu hail-drefnu. Bydd eich aseswr yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • IBSL
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - Pob lefel Bydd eich rhaglen yn parhau ar-lein a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster. Byddwn yn parhau gyda'r asesiadau terfynol unwaith y bydd modd i ni wneud hynny.
 • OCR
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Tystysgrif Technegol/Dipl/NVQ Pob lefel

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau ym mis Awst.

  Byddwn yn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

 • PAAVQSET (Awdurdod Prosesu Dyfarniadau)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - Pob lefel Bydd eich rhaglen yn parhau ar-lein a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster. Byddwn yn parhau gyda'r asesiadau terfynol unwaith y bydd modd i ni wneud hynny.
 • Pearson
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  BTEC (RQF/NQF) (arholiadau allanaol) 2 a 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau ym mis Awst.

  Byddwn yn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

  BTEC QCF (dim arholiadau allanol) Mynediad, L1-3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg

  BTEC (RQF/NQF) Rhwydwaith Ysgolion (arholiadau allanol) 2 & 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  BTEC (QCF) Rhwydwaith Ysgolion (dim arholiadau allanol) Mynediad, 1-3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

 • Sports Leaders UK (Arweinwyr Chwaraeon y DU)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - Pob lefel

  Rhaid cwblhau Cofnod Tystiolaeth Dysgwyr ac asesiadau eraill er mwyn cyflawni'r cymhwyster.

  Trafodwch gyda'ch tiwtor os ydych chi'n cael trafferth cwblhau'r oriau arwain neu gydag elfennau ymarferol y cwrs.

  Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CBAC
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  A2 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
  AS 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
  Eduqas AS 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
  TGAU 2

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau TGAU, 20 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod y canlyniadau.
  • Tystysgrifau Lefel Mynediad
  • Lefel 1/2 Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol
  • Lefel 1 a Lefel 2 Tystysgrifau mewn Lladin
  • Lefel 2 Tystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
  • Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol
  • Llwybrau Iaith ar Waith ac Iaith Gwaith*
  • Unedau Ieithoedd*
  Pob lefel

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau TGAU, 20 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod y canlyniadau.
  Bagloriaeth Cymru - Her Sgiliau 3 Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau. Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
 • CBAC / C&G
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Iechyd/Gofal Plant 2

  Cymwysterau craidd - lle rydych wedi cwblhau asesiadau digonol cyn 20 Mawrth 2020 y gellir seilio canlyniad pendant arno, byddwch yn derbyn canlyniadau wedi'u cyfrifo/ rhagfynegi. Fodd bynnag, os nad ydych wedi cael ei asesu ddigon i allu cyhoeddi canlyniadau, caiff yr asesiadau eu gohirio nes i'r canolfannau ail-agor.

  Os ydych wedi cwblhau dau o'r tri asesiad astudiaethau achos yn llwyddiannus ac mae'r gwaith wedi llwyddo mewn adolygiad allanol, bydd eich canlyniadau yn cael eu cyfrifo.

  Cymwysterau ymarferol - gan bod y cymwysterau hyn yn canolbwyntio ar gadarnhau cymhwysedd ymarferol, bydd gwaith asesu'n cael ei ohirio hyd nes y gellir cael tystiolaeth o'r sgiliau ymarferol hynny.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.