Yn ddiofyn, mae Grŵp Llandrillo Menai yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur i roi'r profiad gorau posib i chi. Os parhewch i bori'r wefan, rydych yn caniatáu hyn.

Os nad ydych eisiau'r wefan hon osod cwcis ar eich cyfrifiadur, dylech newid gosodiadau eich porwr. Mae AboutCookies.org yn wefan ddefnyddiol iawn sy'n dangos i chi sut i ddileu a rheoli'r cwcis sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Nodwch, drwy ddileu neu anablu cwcis, efallai na wnaiff ein gwefan weithio yn iawn.

Beth yw cwci?

Ffeiliau testun bychan o ddata yw cwcis sydd wedi eu storio ar eich cyfrifiadur drwy gyfrwng eich porwr. Fe'u defnyddir gan y mwyafrif o wefannau i helpu personoli eich profiad o'r we, er enghraifft ar gyfer dilysu, ac ar gyfer dibenion dadansoddol. Ni all cwcis gario firysau na meddalwedd faleisus.

Pam ddylwn i dderbyn cwcis?

Ni fydd rhai nodweddion ar y safle hwn yn gweithio'n gywir os nad ydych yn caniatáu cwcis. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth sensitif mewn cwci.

Cwcis rydym yn ddefnyddio:

Enw'r cwci: Pwrpas y cwci: Disgrifiad:

GllmLanguageSelect,
GllmLanguage

Swyddogaethol, Eich dewis iaith

Pan ymwelwch â'n gwefan am y tro cyntaf, gofynnir i chi ym mha iaith yr hoffech weld cynnwys ein gwefan.

Wedi gwneud eich dewis, rydym yn gosod cwci i gofio'r wybodaeth yma pan ddewch yn ôl. Rhestrir dau gwci yma. Defnyddir un ar gyfer ein hen wefan a'r llall ar gyfer ein gwefan bresennol. Gall y naill neu'r llall fod yn bresennol ar eich dyfais.

ASP.NET_SessionId

Swyddogaethol, Cyflwr sesiwn

Mae'r cwci hwn yn storio gwerth hap newydd ar gyfer pob sesiwn defnyddiwr newydd. Mae'r gwerth yn caniatáu ein technoleg gweinyddwr (ASP.NET) i storio data penodol i ddefnyddiwr tros dro ar y gweinyddwr.

EkAnalytics

Swyddogaethol, Ektron CMS*

Defnyddir hwn ar gyfer Ektron* Analytics.

EktGUID

Swyddogaethol, Ektron CMS*

Yn storio gwerth hap ar gyfer pob defnyddiwr y mae Ekron* yn ei ddefnyddio i weini gwybodaeth i ddefnyddwyr.

ecm

Swyddogaethol, Ektron CMS*

Yn storio gwybodaeth am ddefnyddwyr sydd yn defnyddio'r system Ektron*.

_ga,
_gat

Analytics, Google

Cwcis 'Google Analytics' yw rhain. Mae 'Google Analytics' yn adnodd sy'n ein helpu ni (Grŵp Llandrillo Menai) i fesur sut mae defnyddwyr (chi) yn rhyngweithio â chynnwys ein gwefan.

Nid yw 'Google Analytics' yn storio unrhyw fanylion personol am ddefnyddwyr y wefan..

Os hoffech dynnu'n ôl o ddefnyddio'r gwasanaeth yma ewch i dudalen Google am fwy o wybodaeth.

* Ektron yw'r system rheoli cynnwys (Content Management System) a ddefnyddiwn i redeg ein gwefan.