Gwnewch gais am y Prentisiaethau Uwch sy'n dechrau fis Medi 2018.

Mae'n Prentisiaethau Uwch yn rhoi cyfle i'ch gweithwyr feithrin y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i ragori mewn amrywiaeth o swyddi sy'n gofyn am sgiliau lefel uwch. Ar y cyrsiau cost effeithiol a blaengar hyn, darperir hyfforddiant ymarferol sydd wedi'i gynllunio i fod o fudd i'ch busnes yn awr ac yn y dyfodol.

Mae'r Prentisiaethau Uwch yn hynod ddeinamig a bydd eich gweithwyr yn cael profiad o arferion gweithio modern â chyfle i'w rhoi ar waith. Caiff eich gweithwyr gyfle hefyd i ddefnyddio technegau dadansoddi a rhesymu beirniadol i ddatrys problemau'r diwydiant. Yn ystod eu prentisiaeth bydd eich gweithwyr yn defnyddio safonau'r diwydiant, codau ymarfer perthnasol a thystiolaeth seiliedig ar waith. Drwy hyn byddant yn meithrin sgiliau personol a sgiliau'n ymwneud â busnes gan sicrhau eich bod yn gallu diwallu anghenion eich cwsmeriaid.

Prentisiaethau Uwch: pam eu bod yn fanteisiol i gyflogwyr?
  • Cost effeithiol: Cyllidir holl gostau hyfforddi Fframweithiau Prentisiaeth gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Felly nid ydynt yn costio dim i chi.
  • Rhoi mwy o ddewisiadau i weithwyr hŷn: Gall Prentisiaethau Uwch fod yn ddewis addas i sefydliadau sydd wedi ymdrechu i feithrin eu gweithlu.
  • Safonau cydnabyddedig: Mae Prentisiaethau Uwch wedi cael eu cynllunio i gyfateb i sgiliau hanfodol, felly gall cyflogwyr fod yn hyderus bod gan eu gweithwyr y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar y farchnad ac y bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar y sefydliad.
  • Bydd cyflogwyr yn sylwi ar welliannau’n syth: Bydd gweithwyr yn rhoi'r hyn maent wedi'i ddysgu ar waith yn y gweithle.
Ym mha feysydd rydym yn cynnig Prentisiaethau Uwch:
  • Rheoli Prosiectau
  • Arloesi a Thwf ym maes Busnes
  • Rheoli ym maes Adnoddau Dynol
  • Rheoli
  • Marchnata Digidol
  • Cyngor ac Arweiniad

Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy am y Prentisiaethau Uwch sy'n dechrau fis Medi 2018.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Mehefin 2018.

Cysylltwch â'n Tîm Prentisiaethau Uwch - Sian Crickett neu Ceri Spencer ar 01492 546 666 ext. 1971 eu anfonwch neges e-bost at s.crickett@gllm.ac.uk