Ydych chi dros 19 oed ac yn gweithio mewn swydd lle'r ydych yn ennill llai na £26,000* y flwyddyn? Yna mae gennym amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi hyblyg ac am ddim ym maes Adeiladu, Peirianneg neu TGCh.

*Os ydych chi’n weithiwr furloughed, rydych yn dal i fod yn gymwys i wneud cais am gwrs Cyfrifon Dysgu Personol waeth beth yw lefel eich cyflog.

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i chi feithrin sgiliau newydd a'r cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen - gan eich helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu chwilio am gyfleoedd newydd.

Gallwch gyfuno'r cyrsiau hyn â'ch swydd bresennol a'ch cyfrifoldebau teuluol ac mae gennym ddewis helaeth o leoliadau a dyddiadau ar gael.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Yna peidiwch â cholli cyfle. Cysylltwch â ni heddiw i gael rhagor o wybodaeth. Ffoniwch 01492 542 338 neu anfonwch e-bost changeyourstory@gllm.ac.uk

Cyrsiau sydd ar gael

Cyrsiau Ar-lein:

Er bod y coleg wedi cau ar hyn o bryd, gallwch yn dal gael mynediad i gyrsiau ar-lein amrywiol trwy'ch Cyfrif Dysgu Personol.

Gall y dosbarthiadau fod yn gymysgedd o waith ar-lein a gwaith ymarferol a wneir drwy gadw pellter cymdeithasol. Mae'n bosibl dechrau rhai o'r cyrsiau hyn ar unrhyw adeg.

I holi am gwrs penodol neu i wybod pryd mae'n dechrau, anfonwch neges e-bost i changeyourstory@gllm.ac.uk

Ymhlith y dewis o gyrsiau sydd ar gael ar-lein mae:

  • Ymwybyddiaeth o Asbestos
  • CITB - Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch
  • CITB - Hyfforddiant Diogelwch i Oruchwylwyr Safleoedd (SSSTS)
  • Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
  • Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risg (Swyddog Tân)
  • PASMA - Defnyddio Tyrau Mynediad Symudol
  • PASMA - Lefel Isel
  • RTITB - e-hyfforddiant i Ddefnyddio Cerbydau Fforch Godi Gwrthbwyso
  • Tystysgrif NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu

Cyfrifiadura a ThG

Adeiladu:

Peirianneg:

Rydym yn ychwanegu cyrsiau newydd drwy'r adeg, felly nodwch y dudalen a chwiliwch am gyfleoedd arni'n gyson.

Banner CDP